Strona Główna Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl
    Środa, 07 czerwca 2023
Menu:
* Strona główna
* Gmina Warta
* Historia
* Herb
* Zabytki
* Kultura
* Oświata
    * ZSP w Warcie
    * ZSP w Rossoszycy
    * SP we Włyniu
    * SP w Raczkowie
    * SP w Cielcach
    * SP w Jakubicach
    * SP w Jeziorsku
    * SP w Ustkowie
    * GP w Warcie
    * NG w Rossoszycy
    * LO w Warcie
    * SOSW w Warcie
    * Biblioteka w Warcie
* Sport
* Turystyka
* Komunikacja
* Organizacje i instytucje
* Współpraca zagraniczna
* Sołectwa
* Wydarzenia
* Odsyłacze
* Statystyki
* Dokumenty do pobrania
* Mapa serwisu
* Kontakt
* Elektroniczne Biuro Obsługi Intersanta
* Fundusze unijne

BIP UGiM Warta
Oświata w Gminie Warta


        Szkoły pełnią w życiu ludności nie tylko funkcję oświatową, lecz również wychowawczą i kulturalną. Toteż na terenie gminy Warta znajduje się wiele placówek oświatowych, które kształca młodzież i dzieci nie tylko z własnego rejonu.

Obecnie na terenie gminy Warta funkcjonują:
 • Zespół Szkół Publicznych w Warcie - dyrektor Hubert Kamola
 • Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy - dyrektor Roman Kałczak
 • Szkoła Podstawowa we Włyniu - dyrektor Tomasz Sowała
 • Szkoła Podstawowa w Raczkowie - dyrektor Danuta Michalak
 • Szkoła Podstawowa w Cielcach - dyrektor Alicja Szewczyk
 • Szkoła Podstawowa w Jakubicach - dyrektor Janina Kucharska
 • Szkoła Podstawowa w Jeziorsku - dyrektor Aldona Piętek
 • Szkoła Podstawowa w Ustkowie - dyrektor Andrzej Piętek
 • Gimnazjum Publiczne w Warcie - dyrektor Wojciech Wójcik
 • Niepubliczne Gimnazjum w Rossoszycy - dyrektor Stanisław Mielczarek
 • Liceum Ogólnokształcące w Warcie - dyrektor Tadeusz Dolny
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - dyrektor Wioletta Łajs-Błaszczyk
Copyright MasterPC 2003