Strona Główna Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl
    Niedziela, 22 maja 2022
Menu:
* Strona główna
* Gmina Warta
* Historia
* Herb
* Zabytki
* Kultura
* Oświata
* Sport
* Turystyka
* Komunikacja
* Organizacje i instytucje
* Współpraca zagraniczna
* Sołectwa
* Wydarzenia
* Odsyłacze
* Statystyki
* Dokumenty do pobrania
* Mapa serwisu
* Kontakt
* Elektroniczne Biuro Obsługi Intersanta
* Fundusze unijne

BIP UGiM Warta
Projekt

 

 

Projekt "Od aktywności do pracy"

Realizator projektu:
Gmina i Miasto Warta
Biuro projektu:

ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98 - 290 Warta, pokój nr 5
tel. (43) 829-40-25, fax. (43) 829-45-06
e-mail:
biuroprojektu@onet.eu

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa zdolności do zatrudnienia mieszkańców Gminy i Miasta Warta

Projekt dotyczy przeprowadzenia kursu dla 10 osób w zakresie:

 

- kursu z prawa jazdy kategorii C (20 h teorii, 30h praktyki),

- kursu na przewóz rzeczy (30h teorii, 4 h 35 minut praktyki)

- warsztatów psychoedukacyjnych (10h)

- doradztwa indywidualnego w zakresie aktywnego poszukiwania pracy (1h/osobę)

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Uczestnik Projektu musi spełniać następujące kryteria:

·  być osobą pełnoletnią,

·  posiadać zameldowanie na terenie Gminy i Miasta Warta,

· posiadać status rolnika w rozumieniu Ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 24 z późn. zm.),

·  posiadać prawo jazdy kat. B

· wypełnić i dostarczyć w określonym terminie do siedziby Biura Projektu (Urząd Gminy i Miasta w Warcie, pokój nr 5) komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych,


Procedura rekrutacyjna składa się z następujących etapów:
a) wypełnieniu i dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów, w tym:

·  formularza zgłoszeniowego,

·  odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego status osoby (zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w KRUS jako rolnik)

·  kserokopii prawa jazdy kat. B ( oryginał do wglądu na miejscu),

·  kserokopia dowodu osobistego ( oryginał do wglądu na miejscu)


Kandydat ma obowiązek zgłosić się do punktu rekrutacyjnego (Urząd Gminy i Miasta w Warcie-pokój nr 5) osobiście wraz z wymaganymi dokumentami. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie z braku miejsc zostaną za ich zgodą, wpisani na specjalnie utworzoną listę rezerwową.  W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby z listy głównej możliwe będzie zakwalifikowanie osoby z listy rezerwowej.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie do 7 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń i nie wcześniej niż po podpisaniu umowy z Instytucją Pośredniczącą II stopnia.
 

TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA Z DNIEM 16 MARCA 2009 roku

(o udziale w Projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń!!!)

Komplet wymaganych dokumentów należy osobiście złożyć w Biurze Projektu (Urząd Gminy i Miasta w Warcie, pokój nr 5) w godz. 9-14 od poniedziałku do piątku.

Formularz zgłoszeniowy również na miejscu.

 

 

 

Dokumenty do pobrania

 

Formularz zgłoszeniowy.doc

Oswiadczenie.doc

 

Copyright MasterPC 2003