Strona Główna Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl
    Niedziela, 22 maja 2022
Menu:
* Strona główna
* Gmina Warta
* Historia
* Herb
* Zabytki
* Kultura
* Oświata
* Sport
* Turystyka
* Komunikacja
* Organizacje i instytucje
* Współpraca zagraniczna
* Sołectwa
* Wydarzenia
* Odsyłacze
* Statystyki
* Dokumenty do pobrania
* Mapa serwisu
* Kontakt
* Elektroniczne Biuro Obsługi Intersanta
* Fundusze unijne

BIP UGiM Warta

Dokumenty do pobrania

 

Numer konta Urzędu Gminy Miasta w Warcie:
81 9270 0006 0000 0013 2000 0006
Urząd Gminy Miasta w Warcie
Ul. Rynek im. Władysława Stanisława Reymonta 1

98-290 Warta

 

 

Urząd stanu cywilnego:
-
Wniosek o odpis aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu. PDF
-Wniosek o wydanie dowodu osobistego. PDF
-NIP-3. PDF
-Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. PDF
-Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące. PDF
-Zgłoszenie pobytu stałego. PDF
-Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. PDF

 

Inwestycje:
-Wniosek: warunki zabudowy, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.PDF
-Wniosek o lokalizacje urządzeń w pasie drogowym. PDF

 

Rolnictwo, Ochrona środowiska, Geodezja:
-
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew. PDF
-Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. PDF
-Zgłoszenie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy.

 

Podatki:
-Deklaracja na podatek leśny. PDF
-Informacja w sprawie podatku leśnego. PDF
-Deklaracja na podatek rolny. PDF
-Informacja w sprawie podatku rolnego. PDF
-Deklaracja na podatek od nieruchomości. PDF
-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości. PDF
-Wniosek o wydanie zaświadczenia. PDF
-Wniosek o zwrot nadpłaty podatku. PDF
-Deklaracja na podatek od środków transportowych. PDF
-Załącznik do dek. do środków transportowych. PDF

 

Oświata:
-załącznik do uchwały dotyczącej stypendiów dla uczniów. PDF

 

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa:
-zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany do istniejącego wpisu. PDF
-wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. PDF

 

Działalność gospodarcza:
-likwidacja działalności. PDF
-wniosek o sprzedaż alkoholu. PDF
-alkohole - oświadczenie. PDF

Realizowane projekty:

Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko                            -prezentacja do pobrania

 

 

 

 

 

 

Tutaj pobierzesz program do obsługi formatu PDF

 

Copyright MasterPC 2003