Strona Główna Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl
    Niedziela, 22 maja 2022
Menu:
* Strona główna
* Gmina Warta
* Historia
* Herb
* Zabytki
* Kultura
* Oświata
* Sport
* Turystyka
* Komunikacja
    * Rozkład PKS
    * Plan miasta
* Organizacje i instytucje
* Współpraca zagraniczna
* Sołectwa
* Wydarzenia
* Odsyłacze
* Statystyki
* Dokumenty do pobrania
* Mapa serwisu
* Kontakt
* Elektroniczne Biuro Obsługi Intersanta
* Fundusze unijne

BIP UGiM Warta
Komunikacja


        Według dokumentu z 1570 r. przez Wartę przechodziły dwa ważne szlaki handlowe o znaczeniu ogólnokrajowym i międzypaństwowym. Były to szlaki: morawsko-kujawski i krakowsko-poznański. Najstarsza znana dotychczas wzmianka o drodze morawskiej pochodzi z 1226 r. Na obszarze dzisiejszego powiatu sieradzkiego droga ta prowadziła przez Złoczew i Sieradz do Warty, gdzie rozgałęziała się: jedna odnoga wiodła dalej po lewej stronie Warty do Dobrej, Spicymierza i Uniejowa, aż do Turku. Druga odnoga biegła po prawej stronie Warty.
foto foto
        Drugi szlak krakowsko-poznański, miał charakter szlaku solnego. Wiódł on z Krakowa, przez Widawę, Sieradz, Wartę i Kalisz, do Poznania. Źródła podają, iż Sieradz do XVI w. nie miał bezpośredniego połączenia z Kaliszem, lecz tylko przez Wartę. Od XIV w. droga pomiędzy Kaliszem a Wartą została wytyczona przez Koźminek (Śmiałowski 1977).
mapka         Obszar gminy Warta charakteryzuje się słabymi powiązaniami komunikacyjnymi o znaczeniu krajowym (długość 55 km). Część szlaków stanowią drogi wojewódzkie (ok. 60 km), a pozostałe lokalne (ponad 106 km). Wśród szlaków krajowych wyróżnić można drogę nr 472 z Sieradza przez Wartę do Turku. Krzyżuje się ona w Warcie z drogą krajową nr 710 z Łodzi i dalej w kierunku Błaszek.
        Warta pełni w tej części doliny funkcje węzła komunikacji drogowej, o znaczeniu lokalnym, stanowiąc punkt rozrządowy dla ruchu po obu stronach rzeki. Następną przeprawę przez rzekę umożliwia położony na południe od mostu w Warcie - Sieradz (oddalony o 15 km), natomiast na północ - Skęczniew (o 18 km).
foto foto
        Sieć linii autobusowych jest dość zagęszczona i stanowi podstawowy środek lokomocji dla mieszkańców gminy. Warta połączona jest bezpośrednio z 6 miastami: Błaszkami, Dobrą, Łodzią, Poddębicami, Sieradzem i Turkiem.
Połączenia komunikacyjne występujące na terenie gminy umożliwiają mieszkańcom bardzo dogodne połączenie z samym miastem, a co za tym idzie relacja pomiędzy miastem a miejscowościami wchodzącymi w skład gminy pod względem dostępności jest zapewniona.
Copyright MasterPC 2003