Strona Główna Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl
    Niedziela, 22 maja 2022
Menu:
* Strona główna
* Gmina Warta
* Historia
* Herb
* Zabytki
* Kultura
* Oświata
* Sport
* Turystyka
* Komunikacja
* Organizacje i instytucje
* Współpraca zagraniczna
* Sołectwa
* Wydarzenia
* Odsyłacze
* Statystyki
* Dokumenty do pobrania
* Mapa serwisu
* Kontakt
* Elektroniczne Biuro Obsługi Intersanta
* Fundusze unijne

BIP UGiM Warta
Gmina Warta


        Od wieków, Warta usytuowana na lewym brzegu rzeki o tej samej nazwie, na 320 km jej biegu, a dno doliny położone na wysokości 121,5 m n.p.m., graniczy z nadwarciańską pradoliną.
mapka gminy         Administracyjnie tworzy jednostkę miejsko-gminną i jest największą w powiecie sieradzkim. Gmina Warta obejmuje obszar o powierzchni 253,9 km2, a samo miasto 10,84 km2. W 48 sołectwach wiejskich znajduje się 68 miejscowości (Sołectwa). Według danych statystycznych w całej gminie żyje 13949 mieszkańców, z czego na miasto przypada 3547 osób.
        Warta leży w północnej części powiatu sieradzkiego, pomiędzy gminami: Goszczanów, Wróblew, Sieradz, Pęczniew, Szadek, Zduńska Wola i Dobra.


foto foto
        Pod względem geograficznym okolice Warty przedstawiają dość interesujący obraz. Teren otaczający miasto jest równiną, lekko urozmaiconą niskimi piaskowymi pagórkami, pozostałościami okresu polodowcowego. Ten równinny , a nawet miejscami zupełnie płaski teren, zmienia się w najbliższej styczności z miastem. Warta leży na terenie wyraźnie pagórkowatym, stanowiąc jakby wyspę w otaczającej ją równimmej okolicy. Na południe i na zachód od Warty rozciąga się strefa wzgórz i pagórków, które w odległości kilku kilometrów na południowy zachód osiągają 189 m n. p .m. i stromo opadają ku dolinie Warty, dalej ku zachodowi wysokość pagórków dochodzi do 173 m n. p .m. W odległości ok. 2 km od miasta przepływa jedna z głównych rzek Polski - Warta. Jej długość wynosi 762 km a powierzchnia dorzecza  53 710 km kw.

        Korzystne warunki klimatyczne panujące w tym regionie ułatwiają uprawę roli i przyspieszają prace polowe. Wysokie temperatury wiosenne sprzyjają rozwojowi bardzo popularnego w gminie ogrodnictwa i uprawy wczesnego ziemniaka.

        Obszar okolicy Warty wchodzi w skład Wysoczyzny Złoczewskiej, jednego z najbardziej urozmaiconych regionów geograficznych. Jej krajobraz kształtuje przede wszystkim Dolina Warty i polodowcowe wzgórza moreny czołowej.

foto foto

        Ważnym elementem krajobrazu i topografii gminy jest  zbiornik zalewowy Jeziorsko.Zbiornik rozciąga się na długość 17 km w pradolinie Warty i osiąga szerokość do 3 km. Jeziorsko jest ostoją ptactwa wodno-błotnego. Południowa części zbiornika objęta jest ochroną rezerwatową. Pojawiają się tu różnorodne gatunki ptaków. Ptaki obierają  miejsca lęgowe, odpoczywają, żerują w okresie przelotów, bądź przebywają tu cały rok. Najliczniejsze gatunki lęgowe Jeziorska to mewa śmieszka, kormoran czarny, rybitwa zwyczajna, czajka, zausznik i rycyk, ale spotkać tu można również czapla purpurową, czaplę białą, orła bielika, błotniaka łąkowego i wiele innych gatunków ptaków. Łącznie w latach istnienia zbiornika zaobserwowano ponad 230 gatunków ptaków.

foto foto

        Lasy zajmują około 18 % powierzchni gminy. Są mało zróżnicowane pod względem siedliska. Występują tu głównie siedliska boru śwież ego i suchego z sosną jako gatunkiem dominującym. Występują tu również drzewostany, które ze względu na unikalne walory przyrodnicze i krajobrazowe włączono do Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Copyright MasterPC 2003