Strona Główna Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl
    Sobota, 08 maja 2021
Menu:
* Strona główna
* Gmina Warta
* Historia
* Herb
* Zabytki
* Kultura
* Oświata
    * ZSP w Warcie
    * ZSP w Rossoszycy
    * SP we Włyniu
    * SP w Raczkowie
    * SP w Cielcach
    * SP w Jakubicach
    * SP w Jeziorsku
    * SP w Ustkowie
    * GP w Warcie
    * NG w Rossoszycy
    * LO w Warcie
    * SOSW w Warcie
    * Biblioteka w Warcie
* Sport
* Turystyka
* Komunikacja
* Organizacje i instytucje
* Współpraca zagraniczna
* Sołectwa
* Wydarzenia
* Odsyłacze
* Statystyki
* Dokumenty do pobrania
* Mapa serwisu
* Kontakt
* Elektroniczne Biuro Obsługi Intersanta
* Fundusze unijne

BIP UGiM Warta
Liceum


        Obecna szkoła średnia w Warcie wybudowana została jako 663 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego. Upamiętniała również 550 rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem, oraz 705 rocznicę nadania praw miejskich Warcie.
foto foto
        Akt erekcyjny wmurowano 18 września 1960 roku. Szkołę otwarto we wrześniu 1963 r. jako technikum ekonomiczne, które nazwano im. Leona Kruczkowskiego. Przez 15 lat szkoła średnia istniała jako technikum ekonomiczne, potem jako liceum ekonomiczne. Po 15 latach profil liceum ekonomicznego zmieniono na sportowy. Liceum o profilu sportowym przekształcono w roku 1981 na ogólnokształcący, który istnieje w swym kształcie do dziś.
foto foto
        Liceum Ogólnokształcące w gminie Warta zaspokaja zarówno potrzeby mieszkańców miasta, gminy, jak i innych pobliskich terenów. Według danych za rok szkolny 1999/2000 w tutejszym liceum uczy się 464 uczniów w 17 klasach. Zdecydowanie w liczbie tej przeważają dziewczęta (68%).
Copyright MasterPC 2003