Strona Główna Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl
    Sobota, 08 maja 2021
Menu:
* Strona główna
* Gmina Warta
* Historia
* Herb
* Zabytki
* Kultura
* Oświata
* Sport
* Turystyka
* Komunikacja
* Organizacje i instytucje
* Współpraca zagraniczna
* Sołectwa
* Wydarzenia
* Odsyłacze
* Statystyki
* Dokumenty do pobrania
* Mapa serwisu
* Kontakt
* Elektroniczne Biuro Obsługi Intersanta
* Fundusze unijne

BIP UGiM Warta
W kwietniu 2008r

W kwietniu 2008r. Gmina Warta przystąpiła do udziału w ogólnopolskim konkursie, pn.: „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, w którym została laureatem tego prestiżowego konkursu. Gmina Warta startowała w kategorii gmin turystycznych, kategoria ta obejmowała gminy, w których istotną rolę odgrywa turystyka albo, które planują rozwój turystyki w najbliższych latach.

Konkurs był prowadzony w pięciu kategoriach i przebiegał dwuetapowo.

W pierwszym etapie konkursu do szczegółowo wypełnionej ankiety, należało załączyć dodatkową dokumentację zawierającą np.: gotowe oferty inwestycyjne lub inne materiały zachęcające do lokalizacji inwestycji w gminie, broszury, foldery, itp. Odpowiedzi zawarte w ankiecie były punktowane. Gmina musiała uzyskać minimum 72 punkty na 100 możliwych, aby zakwalifikować się do II etapu.

W drugim etapie audytorzy konkursu podczas wizyt (we wszystkich gminach zakwalifikowanych do II etapu konkursu) sprawdzali wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych.

W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z przedstawicielami danej gminy, zorganizowane było również spotkanie z osobami nie będącymi pracownikami urzędu, czyli z przedstawicielami dostawców mediów technicznych, przedsiębiorcami inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych. Dodatkowym, ważnym elementem weryfikacji uczestników konkursu było badanie losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą proces inwestycyjny na terenie danej gminy.

Suma ocen przyznanych zarówno przez audytorów, jak i inwestorów oraz tych, które Gmina uzyskała na podstawie ankiety z I etapu konkursu zadecydowała o przyznaniu Gminie Warta przez Kapitułę Konkursu (w skład, której wchodzili parlamentarzyści, przedstawiciele przedsiębiorców, Urzędów Marszałkowskich oraz przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej) tytułu promocyjnego i certyfikatu „Gmina Fair Play”.

Uroczysta gala konkursu odbyła się 3 października 2008r. w Warszawie.

Copyright MasterPC 2003