Strona Główna Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl
    Poniedziałek, 21 czerwca 2021
Menu:
* Strona główna
* Gmina Warta
* Historia
* Herb
* Zabytki
* Kultura
* Oświata
* Sport
* Turystyka
* Komunikacja
* Organizacje i instytucje
    * TPMiRW
    * PTTK
    * OSP
    * KTW Warta
    * PZW Jeziorsko
    * PZW Warta
    * Koło Łowieckie
    * Szpital
    * ZGKiM
    * ZWiK
* Współpraca zagraniczna
* Sołectwa
* Wydarzenia
* Odsyłacze
* Statystyki
* Dokumenty do pobrania
* Mapa serwisu
* Kontakt
* Elektroniczne Biuro Obsługi Intersanta
* Fundusze unijne

BIP UGiM Warta
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Gminy i Miasta Warta
    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został utworzony 15.07.1993 roku w oparciu o przejęty majątek zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych - Wojewódzkiego Zakładu Konserwacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych w Sieradzu - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warcie. Pierwotnie spółkę prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowano pod nazwą" Zaopatrzenie w Wodę i Kanalizację Gminy i Miasta Warta ". Obecna jej nazwa przy niezmienionym profilu działalności funkcjonuje od 09.01.1997 roku. Zadaniem spółki jest przede wszystkim zapewnienie ciągłości i powszechnej dostępności dostaw wody dla mieszkańców gminy i miasta Warta oraz oczyszczanie ścieków komunalnych.
foto foto
        Majątek wniesiony przez wspólników do spółki jako wkład niepieniężny stanowi kapitał spółki. Składa się on z:
  • hydroforni wraz z wodociągami w miejscowościach : Warta, Ustków, Małków, Jeziorsko, Grabinka, Rossoszyca, Miedźno.
  • oczyszczalni ścieków w Warcie
  • sieci wodociągowej o łącznej długości 133.090 m w tym - o średnicy 300mm - 1.460 m
  • o średnicy 200 mm - 6.230 m o średnicy 150 mm - 5.540 m - o średnicy 100 mm - 110.200 m - o średnicy 80-50 mm - 9.660 m
  • przyłącza zagrodowe 1614 szt. o łącznej długości 49.280 m - sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 9.770 m w tym: kanalizacja sanitarn 4.270 m, kanalizacja ogólnospławna i burzowa - 5.500 m - przyłącza kanalizacyjne 223 szt.


W dniu 17.02.1998 roku kapitał spółki został podwyższony o aport o wartości 437.913,58 zł , a 21.10.1998 roku o 1274.461,55 zł.
Składa się na to przekazany majątek w postaci

  • oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeziorsko - kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeziorsko
  • wodociągu wraz z przyłączami w miejscowościach Socha, Cielce, Żerechów, Grzybki etap III, Tądów Górny
  • kanalizacji sanitarnej w Warcie
  • hydroforni w miejscowości Miedźno.
Na dzień dzisiejszy kapitał zakładowy wynosi 4.741.247,99 zł. Właścicielem wszystkich udziałów Spółki jest Gmina i Miasto Warta.
Zakład zatrudnia 19 pracowników. Obecnie Prezesem Spółki jest Piotr Trojanowski.
foto
Copyright MasterPC 2003