Strona Główna Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl
    Poniedziałek, 21 czerwca 2021
Menu:
* Strona główna
* Gmina Warta
* Historia
* Herb
* Zabytki
* Kultura
* Oświata
* Sport
* Turystyka
* Komunikacja
* Organizacje i instytucje
    * TPMiRW
    * PTTK
    * OSP
    * KTW Warta
    * PZW Jeziorsko
    * PZW Warta
    * Koło Łowieckie
    * Szpital
    * ZGKiM
    * ZWiK
* Współpraca zagraniczna
* Sołectwa
* Wydarzenia
* Odsyłacze
* Statystyki
* Dokumenty do pobrania
* Mapa serwisu
* Kontakt
* Elektroniczne Biuro Obsługi Intersanta
* Fundusze unijne

BIP UGiM Warta
Koło PZW "Sandacz" w Warcie


        Koło powstało w 1947 r. w ramach Zrzeszenia Wędkarzy Polskich przemianowanego na Polski Związek Wędkarski. Od 1996 r. koło przybiera dodatkową nazwę PZW "Sandacz" w Warcie.
        Obecnie liczy około 240 członków, w tym jedną kobietę, Panią Lidię Embertowicz, która prezentowała koło na mistrzostwach Polski. Oficjalną siedzibą jest lokal w piwnicy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej.
        Tutejsze tereny to prawdziwy raj dla wędkarzy. Do dyspozycji mamy rzekę Wartę, starorzecza, stawy rybne i przede wszystkim zbiornik Jeziorsko, bogaty w karpie, sumy i mnóstwo innych gatunków. Dodatkowo koło dysponuje własnym akwenem łowieckim, który jest corocznie zarybiany z własnych funduszy i przeznaczony tylko dla członków.
        Koło organizuje corocznie następujące zawody wędkarskie:
  • Kwiecień - zawody na rozpoczęcie sezonu
  • Maj - ogólnopolskie zawody o puchar Polskiego Klubu Karpiowego.
  • Maj - eliminacyjne okręgu i o mistrzostwo koła.
  • Czerwiec - zawody o puchar Burmistrza.
  • Lipiec - zawody o Puchar Prezesa Koła.
  • Wrzesień - zawody na koniec sezonu.

        O dokładny termin zawodów można pytać u prezesa koła, pana Zbigniewa Radzimowskiego.


        Na terenie rezerwatu "Jeziorsko" ( południowa jego część ) do 12 sierpnia ustanowiony był zakaz połowu. Poniżej zamieszczona decyzja wojewody Łódzkiego zmieniła tę sytuację i teraz można juz łowić ale tylko z brzegu - obowiązuje zakaz połowu z użyciem sprzętu pływającego.

 
 

ROZPORZĄDZENIE Nr29189
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
z dnia 12 sierpnia 1999 r.
w sprawie wyznaczenia terenów do amatorskiego połowu ryb wędki na obszarze rezerwatu 'JEZIORSKO'.

        Na podstawie art. 39 ustawy z dnie 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91 poz. 577) i art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 114 poz. 492, z 1992r. Nr 54 poz. 254, z 1994r. Nr 89 poz. 415, z 1995r. Nr 147 poz. 713, z 1996r. Nr 81 poz. 409, z 1997r. Nr 14 poz. 72, Nr 43 poz. 272, Nr 54 poz. 349, Nr 133 poz. 885. z 1998r. Nr 88 poz. 554 i Nr 106 poz.668) zarządza się co następuje:


§1

        Za tereny wyznaczone do amatorskiego polowa ryb wędka, z brzegu, uznaje się granicę wodnoIądową, istniejącą w okresie od 16 kwietnia do 31 lipca pomiędzy miejscowości Jeziorsko a miejscowością Mikołajewice na zachodnim brzegu rezerwatu oraz granicę wodno-lądową; pomiędzy miejscowością Rodnia a miejscowością Kolonia Glino na wschodnim brzegu rezerwatu.


§2

        Poza okresem wymienionym w §1 , amatorski połów ryb wędką dozwolony jest na terenie całego rezerwatu bez możliwości używania sprzętu pływającego oraz budowy stałych urządzeń wędkarskich.


§3

        Wykonanie rozporządzenia powierza się Wydziałowi Ochrony Środowiska Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w łodzi, Placówce Zamiejscowej łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z siedziba w Sieradzu oraz Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w Łodzi.


§4

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Wojewoda Łódzki
Michał Kasiński
Copyright MasterPC 2003