Strona Główna Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl
    Poniedziałek, 21 czerwca 2021
Menu:
* Strona główna
* Gmina Warta
* Historia
* Herb
* Zabytki
* Kultura
* Oświata
* Sport
* Turystyka
* Komunikacja
* Organizacje i instytucje
    * TPMiRW
    * PTTK
    * OSP
    * KTW Warta
    * PZW Jeziorsko
    * PZW Warta
    * Koło Łowieckie
    * Szpital
    * ZGKiM
    * ZWiK
* Współpraca zagraniczna
* Sołectwa
* Wydarzenia
* Odsyłacze
* Statystyki
* Dokumenty do pobrania
* Mapa serwisu
* Kontakt
* Elektroniczne Biuro Obsługi Intersanta
* Fundusze unijne

BIP UGiM Warta

Towarzystwo Przyjaciół
Miasta i Rzeki Warty


        Towarzystwo Przyjaciół Miasta i Rzeki Warty powstało 10 czerwca 1986 r. z inicjatywy Pani dr Eugenii Kaleniewicz. Towarzystwo ma swoja siedzibę w Muzeum Miasta i Rzeki Warty.
        Zasadniczym celem stowarzyszenia jest kultywowanie wiedzy o mieście, jego historii i zabytkach, o sławnych mieszkańcach i o współczesnych osiągnięciach. Ma ono służyć rozwojowi kulturalnemu i gospodarczemu, utrzymywać kontakty z dawnymi obywatelami, skupiać i łączyć społeczników, którzy kochają to miasto i chcą coś dla niego zrobić. Realizacja tych zamierzeń gwarantowana jest przez współdziałanie z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Warcie.
        Towarzystwo Przyjaciół Miasta i Rzeki odgrywa dużą rolę w utrzymaniu i wzbogacaniu Muzeum Miasta i Rzeki Warty, w którym można dużo dowiedzieć się o historii miasta i okolic.
        Członkami tej organizacji są mieszkańcy Warty i okolic oraz ci, których los rzucił w inne strony Polski i świata, ale w głębi duszy pozostali warcianami.
        Wszystkie funkcje sprawowane są społecznie. Finanse uzyskiwane ze składek członkowskich, nielicznych dotacji i darowizn przeznaczane są na przedsięwzięcia typu: remont ogrodzenia na cmentarzu, fundowanie tablic pamiątkowych, nagród dla laureatów konkursów plastycznych.
        Najważniejsze osiągnięcia Towarzystwa Przyjaciół Miasta i Rzeki Warty:
foto
  • wzniesienie obeliska poświeconego 3. Pułkowi Strzelców Konnych

  • umieszczenie w murze kaplicy cmentarnej tablicy pamiątkowej poświeconej ofiarom obozów zagłady, na której znajduje się 7 nazwisk mieszkańców Warty
  • ogrodzenie cmentarza foto
  • odrestaurowanie najstarszego nagrobku na cmentarzu należącego do rodziny Jabłkowskich - właścicieli Cielc i grobu powstańca z 1863 r. Jackowskiego.

        Towarzystwo Przyjaciół Miasta i Rzeki Warty serdecznie zaprasza w poczet swoich członków tych wszystkich, którzy czują się warcianami i którym bliskie są sprawy miasta.
Copyright MasterPC 2003